מאגר המידע

מאגר המידע ומנוע חיפוש מתקדם לכל המאמרים משיחות עד 5 שנים האחרונות
למאגר המידע

קבלו הביתה את שיחות

מנויים מקבלים הביתה בדואר את חוברות שיחות האחרונות
לרכישת מינוי

"שיחות" מאחל לכל מנוייו וקוראיו ולכל בית ישראל שנה טובה

כנס ״שיחות״ הרביעי

'ברוח הזמן' - ההרצאות באתר

לשנת המינויים החדשה יש להירשם אחרי ה- 15/9

שמחים להזמינכם להירשם כמנויים ל"שיחות" - כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה

איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

השקת מחזור ג׳ של תוכנית רוח אדם 24.10.2022