מאגר המידע

מאגר המידע ומנוע חיפוש מתקדם לכל המאמרים משיחות עד 5 שנים האחרונות
למאגר המידע

קבלו הביתה את שיחות

מנויים מקבלים הביתה בדואר את חוברות שיחות האחרונות
לרכישת מינוי

"שיחות" מאחל לכל מנוייו וקוראיו ולכל בית ישראל שנה טובה

הרשמה ללימודי פסיכותרפיה - היחידה ללימודי המשך והשתלמויות

ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב

היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית - אוניברסיטת בר אילן

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשפ"א

רעב לקשר: למצוא משמעות בהפרעות אכילה מאת ד"ר אליטה קולמן

בקרוב בחנויות הספרים