מאגר המידע

מאגר המידע ומנוע חיפוש מתקדם לכל המאמרים משיחות עד 5 שנים האחרונות
למאגר המידע

קבלו הביתה את שיחות

מנויים מקבלים הביתה בדואר את חוברות שיחות האחרונות
לרכישת מינוי

נפתחה שנת המינויים החדשה

שמחים להזמינכם להירשם כמנויים ל"שיחות" - כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה

כנס ״שיחות״ השלישי

'שיחות על טראומה ותקווה' - ההרצאות באתר

כרך ל"ה, 1

על הצייר דוד (דודו) גרשטיין

התוכנית לפסיכותרפיה - מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה

פתיחת הרשמה (2021 - 2022) ללימודי דוקטורט בפסיכואנליזה וממשקיה