מאגר המידע

מאגר המידע ומנוע חיפוש מתקדם לכל המאמרים משיחות עד השנה האחרונה
למאגר המידע

קבלו הביתה את שיחות

מנויים מקבלים הביתה בדואר את חוברות שיחות האחרונות
לרכישת מינוי

כנס ״שיחות״ החמישי

מגדר: בין מיצר למרחב - ההרצאות באתר

איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי - ההרשמה תסתיים ב-31/5/2022

התוכנית לפסיכותרפיה - מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה

פתיחת הרשמה לתכנית הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לשני מסלולי לימודי תעודה מתקדמים

הכשרת מדריכים בפסיכותרפיה

היחידה ללימודי המשך והשתלמויות - ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת תל אביב