מאגר המידע

מאגר המידע ומנוע חיפוש מתקדם לכל המאמרים משיחות עד 5 שנים האחרונות
למאגר המידע

קבלו הביתה את שיחות

מנויים מקבלים הביתה בדואר את חוברות שיחות האחרונות
לרכישת מינוי

כנס "שיחות" השלישי

שיחות על טראומה ותקווה

התוכנית לפסיכותרפיה - מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה

נפתחה הרשמה ל-4 מסלולי לימודים מתקדמים ב-תשפ״א

איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

רישום לתכנית הכשרה תלת-שנתית

הרשמה ללימודי פסיכותרפיה - היחידה ללימודי המשך והשתלמויות

ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב