מאגר המידע

מאגר המידע ומנוע חיפוש מתקדם לכל המאמרים משיחות עד השנה האחרונה
למאגר המידע

קבלו הביתה את שיחות

מנויים מקבלים הביתה בדואר את חוברות שיחות האחרונות
לרכישת מינוי

כנס ״שיחות״ הרביעי

'ברוח הזמן' - ההרצאות באתר

לשנת המינויים החדשה יש להירשם אחרי ה- 15/9

שמחים להזמינכם להירשם כמנויים ל"שיחות" - כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה

יום עיון - "אהבה ומעבר לה"

המרכז הקליני הבינתחומי - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות