מאגר מידע

הורדת מאמרים מלאים מתאפשרת למנויים בלבד עם מייל וסיסמא
למאגר המידע

קבלו הביתה את שיחות

מנויים מקבלים הביתה בדואר את חוברות שיחות האחרונות
לרכישת מינוי

"שיחות" כשאין מילים

חוברת אינטרנטית פתוחה לכולם

לימוד קרוב

להעמיק בכל התיאוריות מנקודת מבט חדשה ובלי לצאת מהבית

החברה הפסיכואנליטית בישראל

החברה הפסיכואנליטית בישראל שמחה להודיע על פתיחת ההרשמה לתוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית

"שיחות" ל"ח, 2 לקראת הרצאה

תנאים לאהבה: המסגרת הטיפולית ורגשות המטפל - ד"ר גדעון לב