מאגר המידע

מאגר המידע ומנוע חיפוש מתקדם לכל המאמרים משיחות עד 5 שנים האחרונות
למאגר המידע

קבלו הביתה את שיחות

מנויים מקבלים הביתה בדואר את חוברות שיחות האחרונות
לרכישת מינוי

נפתחה שנת המינויים החדשה

שמחים להזמינכם להירשם כמנויים ל"שיחות" - כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה

הזמנה לכנס "שיחות" הרביעי - שריינו את התאריך

יום ג׳ 29 ביוני בשעות 9:00 - 14:30

המכון הישראלי לפסיכואנליזה

פתיחת הרשמה לתכניות מתקדמות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בתל אביב ובירושלים לשנה"ל 2021-2022

התוכנית לפסיכותרפיה - מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה

פתיחת הרשמה (2021 - 2022) לשני מסלולי לימודי תעודה מתקדמים