מאגר המידע

מאגר המידע ומנוע חיפוש מתקדם לכל המאמרים משיחות עד השנה האחרונה
למאגר המידע

קבלו הביתה את שיחות

מנויים מקבלים הביתה בדואר את חוברות שיחות האחרונות
לרכישת מינוי

מלחמה

רשימה מאת פרופ' אריק שלו

איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי - ההרשמה תסתיים ב-31/5/2022

התוכנית לפסיכותרפיה - מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה

פתיחת הרשמה לתכנית הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לשני מסלולי לימודי תעודה מתקדמים

מרכז ויניקוט בישראל

הרשמה לתוכניות ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית