תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "שיחות – כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה" (להלן: "שיחות"). כתב העת "שיחות" יוצא לאור על-ידי עמותת "שיחות" שהיא עמותה ללא כוונת רווח (עמותה רשומה מס. 580116093), והוא מהווה כלי ביטוי מרכזי של קהילת העוסקים בבריאות הנפש בארץ, דרך פרסום מאמרים של אנשי מקצוע בתחום.

האתר הינו חלק בלתי נפרד מכתב העת. האתר מנוהל ומופעל על-ידי מערכת "שיחות". כל שימוש באתר יכול להיעשות אך ורק בכפוף לנאמר בתקנון זה. יש לקרוא את התקנון ביסודיות לפני עשיית שימוש כלשהו באתר. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון. תנאי השימוש באתר "שיחות" מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. מערכת האתר רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת, ללא צורך בהודעה מראש. ובלבד שתנאי השימוש יפורסמו באתר.

השימוש בתכנים המופיעים באתר "שיחות" הם בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים מאתר "שיחות" בכל אופן אחר, אלא אם כן התקבלה הסכמה מפורשת של מערכת האתר, מראש ובכתב.

השימוש באתר "שיחות", בכלל, ובמאגר המידע המקוון, בפרט, הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק תכנים מתוך אתר "שיחות" ואין להעבירם לכל גורם אחר, פרטי או מסחרי. אין לפרסם תכנים מתוך אתר "שיחות" בכל דרך שהיא, כולל אלקטרונית, מודפסת, או אחרת.

מערכת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכל אדם שהוא כתוצאה משימוש כזה, ונזק כזה יהיה אחריותו הישירה והבלעדית של המשתמש.

באתר "שיחות" מתפרסמים מאמרים אשר התפרסמו בעבר, או מתפרסמים במקביל, בחוברות המודפסות של כתב העת. כל הכללים החלים על פרסום מאמר בכתב העת, כפי שמופיעים בלשונית "הנחיות למחברים" באתר, ובפרט, כל הכללים הנוגעים לשמירה על אנונימיות המטופלים המוצגים במאמרים, חלים על פרסומם באתר.

מאגר המידע של אתר "שיחות" עומד לרשות מנויי כתב העת "שיחות" בלבד. הכניסה למאגר המידע מוגנת בהזדהות אישית ובסיסמה. ההרשמה כמנוי לכתב עת "שיחות" וקבלת סיסמת כניסה לאתר פירושה הסכמה מפורשת שלא להעביר את קוד ההזדהות ו/או הסיסמה לכול אדם או גורם אחר, פרטי או מסחרי. העברה פרטים שכזו הינה עבירה על תנאי השימוש באתר ומהווה עילה להפסקת המינוי של המשתמש ללא התראה מוקדמת וללא החזרת דמי המינוי. השימוש בחומרים מתוך מאגר המידע הוא לצרכים אישיים בלבד, אין לעשות בהם כל שימוש מסחרי, ואין להעלותם בכל אתר שהוא.   

בתהליך ההרשמה כמנוי לכתב העת "שיחות" ולמאגר המידע תתבקש למסור פרטים אישיים, כגון שם פרטי ומשפחה, כתובת מגורים, טלפון, תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני. יש למסור פרטים נכונים ומדויקים בלבד. מסירת מידע שגוי עשויה למנוע את השימוש במאגר המידע, וכן למנוע את האפשרות של המערכת לתת לך שירות כלשהו. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכן מחדש את פרטיך באתר (באזור האישי המיועד לכך) על-פי ההנחיות המופיעות בו. הנתונים שנמסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של כתב העת "שיחות" בלבד. הנתונים יהיו חסויים. מערכת "שיחות" מתחייבת לא להעביר לכל גורם שהוא ולא לעשות שימוש כלשהו בפרטים שיימסרו בעת ההרשמה, למעט אלה הקשורים למינוי שלך ב"שיחות".

בעת ההצטרפות כמנוי לכתב העת "שיחות" ולמאגר המידע תתבקש לבחור סיסמה. הסיסמה, יחד עם כתובת הדוא"ל (המשמשת כקוד ההזדהות), יהוו אמצעי הזיהוי שלך במערכת.  מערכת האתר רשאית לקבוע, על פי שיקוליה, דרכי הזדהות נוספות. יש לשמור על הסיסמה בסודיות ולהימנע מלחשוף אותה לכל  גורם אחר, פרטי או מסחרי.

באתר כתב העת "שיחות" מופיעים, מלבד המאמרים עצמם, גם מודעות פרסום של תוכניות לימודים, כנסים וימי עיון מקצועיים. תכנן של מודעות אלו הוא על דעת המפרסמים בלבד, ולמערכת "שיחות" אין כל אחריות על נכונותם או דיוקם של תכנים אלה. מערכת "שיחות" אינה כותבת, עורכת או בודקת את התכנים המופיעים בפרסומים אלה, והאחריות היחידה לתכנים המתפרסמים בהם היא על המפרסמים. פרסום מודעות אלו אינו מהווה משום בחינה שהיא המלצה של מערכת "שיחות" לעשות שימוש כלשהו בתוכן המפורסם, למשל, להירשם לתוכנית לימודים, ליום עיון, או כל פעילות אחרת המוצעת בפרסומים.   

כל המאמרים המתפרסמים בכתב העת "שיחות" ובמאגר המידע מהווים קניין רוחני של מערכת "שיחות" ורכושה הבלעדי. כל שימוש במקומות אחרים, בעברית או בשפה אחרת בארץ, בחומר שפורסם ב"שיחות", מחייב אישור מיוחד של מערכת "שיחות". זכויות היוצרים והקניין הרוחני של כל המאמרים המתפרסמים בכתב העת "שיחות", לרבות סקירות ספרות, תגובות ומאמרי דעה, הם של מערכת "שיחות". אין להשתמש בהם, להעתיק, להפיץ, או להציג בכל מקום אחר חומרים אלה, בכל דרך או אמצעי, אלקטרוני, מכאני, אופטי, צילום או הקלטה, ללא קבלת הסכמה ואישור בכתב ומראש ממערכת "שיחות". אם ניתנה הסכמה שכזו, עליה להתבצע תוך אזכור מפורש שחומר זה פורסם ב"שיחות", תוך ציון מספר החוברת והכרך, החודש ושנת הפרסום המקורי. ניתן לצטט ממאמרי שיחות במאמרים אקדמיים או ספרותיים תוך הקפדה מלאה על כל כללי הציטוט האקדמיים. כל ציטוט או אזכור חומרים אלו ללא הקפדה על כללי הציטוט הנהוגים בכתב העת ובכתבי עת אקדמיים אחרים מהווה הפרה של זכויות יוצרים.

 

הסכם זה כפוף לכל חוקי ודיני מדינת ישראל. מערכת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק. אם אתה סבור כי פורסם באתר "שיחות" תוכן כלשהו הפוגע בך באופן כזה או אחר, אנא צור קשר עם מערכת האתר, והמערכת תעשה כל מאמץ על-מנת למנוע פגיעה שכזו.