כרך ל"ח חוברת אינטרנטית פתוחה - "שיחות" כשאין מילים - חוברת

דצמבר 2023

לפי מדיניות אתר ״שיחות״ המאמרים בחוברת זו יהיו זמינים להורדה לאחר שנה ממועד פרסום החוברת