כרך ב' - חוברת 1,

נובמבר 1987

חוברת זו פותחת את הכרך השני של "שיחות". במשך השנה האחרונה הפך כתב העת לחלק אינטגרלי של הקהיליה המקצועית בישראל. כיום, מעטים הם אנשי המקצוע בארץ שעוד לא שמעו עליו.
נודע לנו, בשמחה, שחלק מהחומר שמופיע במסגרת המדורים השונים הפך למבוקש ע"י סטודנטים באוניברסיטאות, וחלק מהמאמרים הופכים לביבליוגרפיה של מרצים רבים בפקולטות לפסיכולוגיה ובבתי ספר לפסיכותרפיה.