הרשמה לקורסים בתוכנית התקרבות של החברה הפסיכואנליטית בישראל