כנס שיחות החמישי - 2022

ברכות ופתיחת הכנס - ד"ר בעז שלגי

מושב ראשון : מה שרואים משם: על הגדרה ומגדר

ד"ר אפי זיו : "צרות של מגדר" בפסיכואנליזה

מושב ראשון : שיח עם הקהל - יו"ר ד"ר שרון זיו ביימן

מושב שני : מגדר בטיפול : טרנס-פרנס

ד"ר עופר מאורר : מחשבות קליניות אודות העצמי הממוגדר באופן מרובה

דפנה גרינר וגלי שיין טל : טיפול מאשש מגדר (ומאושש נפש)

מושב שלישי : איך נדבר על זה?

יונתן מרטון מרום : "נדמה לי שאתה מאוד דומה לי" - מחשבות על הדיאדה הטרנסית בחדר הטיפול

ד"ר מירב רוט : שאלות חשובות שקשה לשאול, ומחשבות על הקושי לשאול אותן - על המפגש בין הפסיכואנליזה להרחבה מגדרית

מושב שלישי : שיח עם הקהל - יו"ר פרופ' דנה אמיר