הרשמה ללימודי פסיכותרפיה - היחידה ללימודי המשך והשתלמויות

החלה ההרשמה ללימודי פסיכותרפיה - שנה"ל תשפ"א 2020-2021

היחידה ללימודי המשך והשתלמויות

ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.

לפתיחת דף המידע המלא ולפרטים לחצו כאן.