איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולגיית העצמי

2020/21 - 2022/23

לחצו כאן לפתיחת דף התוכן והפרטים המלאים.