איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

שמחים להודיע על רישום לתכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי

ההרשמה תסתיים ב-31 במאי 2022

לחצו כאן לפתיחת דף התוכן והפרטים המלאים.