המכון הישראלי לפסיכואנליזה ע"ש מ. אייטינגון

רחוב קרליבך 23 תל אביב, טל’ 03-7901828
רחוב דישראלי 13 , טלבייה, ירושלים 9222215 , טל’ 02-5635175
כתובת למשלוח דואר: ת"ד 4356 ירושלים, מיקוד 9104202

ההרשמה נפתחת עם תחילת שנה“ל 2019 ותסתיים ב-5.2.2020

פרטים מדוייקים על תהליך הקבלה אפשר לקבל באתר החברה: https://www.psychoanalysis.org.il/  

לקשר ולפניות: ips@psychoanalysis.org.il

להורדת הקובץ לחצו כאן