כרך ה' - חוברת מיוחדת - שיחות מלחמה

פברואר 1991

"שיחות-מלחמה" נוצר בקדחת הימים האלה אולי כתגובת הגנה פעלתנית מול מתח בלתי נסבל או, וזוהי שליחותו של "שיחות", ככלי ביטוי למה שיש במציאות ובלב.
תודתנו לכל המחברים שמיהרו וכתבו. אין זה גליון "מן המניין" ויתר גליונותיו של כרך ה' יופיעו במועדם. הגליון הוכן והובא לדפוס תוך פחות משבועיים ואנו מתנצלים מראש על ליקויים אפשריים שבעקבות הכנה
חפוזה זו.