כרך ל"ו - חוברת 1

דצמבר 2021

לפי מדיניות אתר ״שיחות״ המאמרים בחוברת זו יהיו זמינים להורדה לאחר שנה ממועד פרסום החוברת

כרך ל"ו, חוברת 1, דצמבר 2021