כרך ג' - חוברת 1,

נובמבר 1988

"שיחות" נכנס לשנתו השלישית - עברנו את מבחן גיל הינקות ואנו מתקדמים הלאה. "שיחות" הוא כתב-עת ששלח שורשים בגוף קהילית המטפלים המקצועית על שלוחותיה הרבות והמגוונות והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה. כל זאת כמובן בזכות תמיכה נלהבת של חותמים וכותבים כמו גם של צוות הקוראים סוקרים, עבודה מסורה של דפוס אורן ושיתוף פעולה וגיבוי של ספרית פועלים, שעזרו להפוך בתוך
שנתיים מפעל זה שראשיתו בחלום - למוסד מאורגן המושך מאות חברים להיות בין מנוייו ולשלוח לו מפרי עטם - סיכום עבודותיהם בשטח הקליני, טיפולי ומחקרי כאחד.