התוכנית לפסיכותרפיה - מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה

התוכנית לפסיכותרפיה - מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה

נפתחה ההרשמה לארבעה מסלולי לימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לשנה"ל תשפ"א 2020/2021:

ההרשמה תתקיים עד לתאריך 5 ביולי 2020