התוכנית לפסיכותרפיה - מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה - אוניברסיטת תל אביב

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לתכנית הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לקראת שנה"ל 2022-2023

תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה

התכנית לפסיכותרפיה - מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה 

 

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב

 

לפתיחת דף המידע ולפרטים ליחצו כאן